Ważne telefony

Koordynator ze strony Daikin:

Agnieszka Pióro DAIKIN

+48 691 89 22 80

Crowne Plaza Hotel Brugge

Burg 10,
8000 Brugge, Belgia

Tel. 32-50-446844
Mail: hotel@cpbrugge.com

image_2015-09-21-10-59-39_55ffc6fb8085c_cass3-01

Ubezpieczenie………………….: do uzupełnienia

Numer polisy: …………………….

Centrala Alarmowa: ……………………

TELEFONY ALARMOWE:

POLICJA:  101

STRAŻ POŻARNA: 100

POGOTOWIE RATUNKOWE:  100

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY: 112

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Waluta: euro; W sklepach powszechnie akceptowane są karty płatnicze (debetowe), kredytowe – nie zawsze. Przy płatności kartą czasami wymagany jest zakup za  minimum 10 euro.

Wtyczki elektryczne i napięcie – takie jak w Polsce.

Ambasada RP w Brukseli
Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles
Tel.: (00-32 2) 739 01 00 do 01, 735 72 12
Faks: (00-32 2) 736 18 81
mail: bruksela.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Wydział Konsularny Ambasady RP w Brukseli
Rue des Francs 28
1040 Bruxelles
Tel.: centrala: (00-32 2) 73 90 100 lub 101
Faks: (00 32 2) 73 64 459 lub 73 60 464
mail: info@konsulat.be

Comments are closed.